icon_search

  Poistenie výdavkov

  Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušení prevádzky v dôsledku živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

  • Balíček Extra
  • Balíček Classic
  • Balíček Basic
  Nastala poistná udalosť?
   
  • Volajte
   Volajte

   0850 850 150

   Po - Pi 8:00 - 18:00

  • Mailujte
   Mailujte
  • Pište
   Pište

   Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s.
   Teplická 7434/147,
   921 22 Piešťany