icon_search

  Poistenie

  Poistenie poskytuje Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s.

   

  Poistenie výdavkov

  Platí pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017.

   

  Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušení prevádzky v dôsledku živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

  Vyberte si balíček poistenie, ktorý vám najviac vyhovuje

  • Balíček Extra
  • Balíček Classic
  • Balíček Basic

  Poistenie výdavkov pre úverové zmluvy dojednané do 11. 4. 2017

  Vďaka poisteniu od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. zabezpečíte seba i Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo úmrtie. V týchto nepriaznivých životných okolnostiach poisťovňa zaplatí priamo Vám alebo Vašej rodine každý mesiac 66 EUR alebo jednorázovo 1660 EUR.

  Zvoliť môžete jeden z nasledujúcich balíčkov podľa Vašich potrieb:

   

   Balíček Premium

   Poistné krytie pre prípady:

   straty príjmu zo zamestnania či podnikania (čiastka plnenia: 66 EUR mesačne)
   racovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu (čiastka plnenia: 66 EUR mesačne)
   invalidity následkom choroby či úrazu (čiastka plnenia: 1 660 EUR jednorázovo)
   mrti úrazom (čiastka plnenia: 1 660 EUR jednorázovo)

   Balíček Plus

   Poistné krytie pre prípady:

   pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu (čiastka plnenia: 66 EUR mesačne)
   invalidity následkom choroby či úrazu (čiastka plnenia: 1 660 EUR jednorázovo)
   smrti úrazom (čiastka plnenia: 1 660 EUR jednorázovo)
  Nahlásenie poistnej udalosti
  Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s.
  • Volajte
   Volajte

   0850 850 150

   Po - Pi 8:00 - 18:00

  • Mailujte
   Mailujte
  • Píšte
   Píšte

   Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s.
   Teplická 7434/147,
   921 22 Piešťany