SPOLU POMÔŽEME
NAPLNIŤ TANIERE

Podporte ľudí v núdzi
od 28. 6. do 11. 7. 2017
Nakúpte vybrané produkty vybraných značiek uvedených dole
a 1 % z celkovej ceny produktov venujeme
Potravinovej banke Slovenska na pomoc ľuďom v núdzi.
Zistite, ktoré vybrané produkty uvedených značiek pomôžu ľuďom v núdzi. Stačí na ne iba kliknúť.
Zoznam obchodov