icon_search

  INFORMÁCIE O PÔŽIČKE

  Za vybavenie, vedenie a doplatenie u nás teraz nezaplatíte ani cent.

  Požičať si môžete 400 až 7 000 € na čokoľvek a bez ručiteľa.

  • Splatené peniaze môžete kedykoľvek opäť využiť vďaka karte, ktorú vám k pôžičke zašleme zadarmo.
  • Bez oznamovania môžete poslať viac ako pravidelnú splátku.
  • Keď budete potrebovať, môžete si po každých 6 riadne a včas uhradených splátkach bezplatne odložiť 1 splátku.
  • Pôžičku môžete kedykoľvek zadarmo doplatiť.

  Pôžičku vybavíte jednoducho a rýchlo v stánku Tesco Finančné služby (zoznam stánkov nájdete tu) alebo volajte zadarmo na nonstop linku 0800 606 603.

  Postačia vám na to 2 preukazy totožnosti a výpis z bankového účtu.


  Ako pôžička na kartu funguje

  Splácaním si obnovujete váš disponibilný zostatok na ďalšie čerpanie. Splatené peniaze sa vám znova pripisujú na kartu a môžete ich využiť na to, čo práve potrebujete. Tiež si ich môžete zadarmo previesť na akýkoľvek bankový účet v SR, a to jednoducho na www.SpravcaFinancii.sk.

  Ako peniaze na kartu vraciate

  Mesačne stačí splácať iba vopred dohodnutú splátku. Tú je treba zaplatiť tak, aby bola pripísaná na náš účet najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Výška mesačnej splátky a termín jej splatnosti sú uvedené v každomesačnom výpise z účtu a tiež na www.SpravcaFinancii.sk.
  Peniaze na kartu vraciate v mesačných splátkach jedným z dvoch spôsobov:

  • bankovým prevodom zo svojho bežného účtu v ktorejkoľvek banke v SR,
  • poštovým poukazom, ktorý nájdete v každom výpise.

  ODKLAD SPLÁTOK

  Potrebujete nečakane využiť peniaze určené na splácanie? Po riadnom zaplatení šiestich pravidelných mesačných splátok a po splnení ďalších stanovených podmienok si môžete požiadať o jednorazové odloženie splátky. O odklad splátky môžete požiadať aj opakovane vždy po 6 riadne a včas zaplatených splátkach.

  V priebehu odložených splátok nemusíte splátky platiť a poskytnutá pôžička sa ďalej úročí. Ak odloženie splátok využijete, o ďalšie odloženie môžete požiadať až po zaplatení ďalších šiestich pravidelných splátok.

  Ak budete chcieť službu využiť, stačí pred termínom splatnosti splátky, ktorú chcete odložiť, zavolať na našu zákaznícku linku.


  Poistenie

  Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí pomocou poistenia výdavkov.

  Poistenie výdavkov

  Poistite sa pre prípad ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušenie prevádzky v dôsledku živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.


  Balíček Extra
  Poistné krytie pre prípad
  Balíček Classic
  Poskytuje poistné krytie pre prípad
  Balíček Basic
  Poskytuje poistné krytie pre prípad
  • Strata zamestnania/ukončenia podnikania – mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
  • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu – mesačná splátka (1 splátka úveru)
  • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu – mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
  • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP – zostatok dlhu
  • Smrť v dôsledku choroby či úrazu – zostatok dlhu
  • Cena: 8,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie
  • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu – mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
  • Hospitalizácia v dôsledku úrazu – mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
  • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP – zostatok dlhu
  • Smrť v dôsledku choroby či úrazu – zostatok dlhu
  • Cena: 5,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie
  • Hospitalizácia v dôsledku úrazu – mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
  • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP – zostatok dlhu
  • Smrť v dôsledku choroby či úrazu – zostatok dlhu
  • Cena: 2,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie

  Poistenie karty vám chráni vašu kartu v prípade straty či krádeže a jej zneužitia a súčasne chráni aj vaše osobné veci.


  ZOZNAM STÁNKOV

  Predajňa Tesco Adresa Prevádzkový čas stánku
  Banská Bystrica Zvolenská cesta 8, 974 00 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Bratislava - Petržalka Panónska cesta 9, 851 04 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Bratislava Lamač Lamačská cesta 1 C 5959, 841 04 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Čadca Ulica Slobody 1360, 022 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Dubnica nad Váhom Obchodná 1763/37, 018 41 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Galanta Drevená 762/2, 924 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Humenné Družstevná 39, 066 59 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Košice Trolejbusová 1, 040 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Levice Turecký rad 7, 934 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Liptovský Mikuláš Kamenné námestie 4448/1, 031 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Lučenec Ľudmily Podjavorinskej 5364, 984 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Martin Obch. centrum Turiec 1, 036 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Michalovce Sobranecká cesta 5910, 071 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Nitra Bratislavská 5, 949 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Nové Zámky Nitrianska cesta 111, 940 67 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Poprad Teplická cesta, 058 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Prešov Košická 6, 080 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Prievidza Nábrežná ulica 7, 971 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Trenčín Belá 6469, 913 21 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Trnava Veterná 40, 917 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Žilina Košická 3, 010 31 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Spišská Nová Ves Medza 3459/15, 052 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Malacky Pezinská 5662/13, 901 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Rimavská Sobota Cukrovarská, 4983/1A, 979 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Zvolen Obchodná 9520/4, 960 01 Po – Pia 9:00 – 17:30 hod.
  Zmena adresy a prevádzkového času stánku Tesco Finančné služby je vyhradená.

  Kontakty

  Zákaznícka linka: zadarmo nonstop linka 0800 606 603
  Web: www.itesco.sk/fs
  e-mail: financnesluzby@itesco.sk
  Poskytovateľom Tesco Finančných služieb je Home Credit Slovakia, a. s. , Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

  Príklad splácaní pôžičky:

  Pri úverovom rámci 400 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,90 %, RPMN 21,82 %, celková suma splatná spotrebiteľom 443,08 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 39,96 €, 39,41 €, 38,86 €, 38,31 €, 37,75 €, 37,20 €, 36,65 €, 36,09 €, 35,54 €, 34,99 €, 34,44 €, 33,88 €. Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej sumy splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššom poplatku a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. V ponúkanom variante 400 € je Vaša minimálna mesačná splátka 10,60 €. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Pri schvaľovaní úveru môžu byť získavané informácie z iných zdrojov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácií nájdete na www.homecredit.sk v záložke Ochrana osobných údajov a na www.itesco.sk/fs. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľom finančných služieb a prevádzkovateľom osobných údajov.