Potravinová zbierka | Tesco v SR

Potravinová zbierka banner

TESCO potravinová zbierka

Tesco potravinová zbierka 2015

Potravinová zbierka suma

Vďaka darovaným potravinám počas zbierky v obchodoch Tesco bude pripravených 192 500 porcií jedla. Charitatívne organizácie vyzbierali vyše 77 ton potravín a drogérie v hodnote 109 000 €. Tesco túto hodnotu navýšilo o 21 800 €. ĎAKUJEME!

Mapa zbierky

Potravinová zbierka prebiehala od 16.11. do 21.11. 2015 v 78 obchodoch Tesco.

Komu pomáhame

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita

združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít, ktoré pôsobia na celom Slovensku. Charita vďaka nim poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno – vzdelávacie služby ročne približne 30-tisíc ľuďom v núdzi. Našim klientom poskytujeme služby v stacionárnych, denných a ambulantných zariadeniach, venujeme sa sociálnemu poradenstvu a prevenciám, poskytujeme zdravotnícke služby, vzdelávanie, formáciu či služby zamestnanosti.

Potraviny, ktoré nám darujete použime v našich charitných domovoch na celom Slovensku a pomôžeme tak napríklad ľuďom bez domova, sociálne slabým rodinám a klientom našich zariadení.

Pošlite sms s textom DMS medzera CHARITA na číslo 877 a podporte ľudí v núdzi sumou 2€. SKCH z nej dostane 96 percent.

Viac

Depaul Slovensko

Depaul Slovensko

pomáha ľuďom bez domova v niekoľkých zariadeniach v Bratislave. Denne poskytuje jedlo, šatstvo, hygienu a ošetrenie priemerne 220 ľuďom v núdzi. V týchto chladných mesiacoch sa Depaul snaží zabezpečiť svojim klientom aspoň jedno teplé jedlo denne. Preto sa zbierka sústreďuje najmä na trvanlivé potraviny. Môžete však prispieť aj drogériovým tovarom alebo prostriedkami osobnej hygieny. Výber tovaru záleží len na vás.

Pomôcť môžete aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 827 a vaše 3 € podporia prácu s ľuďmi bez domova.

Viac

Potravinová banka

Potravinová banka

Združuje minimálne 78 mimovládnych organizácii, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Potravinová banka Slovenska vďaka nim poskytuje potravinovú pomoc ľuďom v núdzi, ťažko-zdravotne postihnutým, dôchodcom a sociálne odkázaným. Zároveň zhromažďujeme potraviny, ktoré sú prebytočné a tesne pred dátum exspirácie. Potraviny, ktoré darujete, sa rozdajú pre klientov mimovládnych organizácii.

V mene klientov Vám srdečne ďakujeme. Podporiť nás môžete aj finančnou čiastkou na účet 2669752086/1100 Tatra banka.

Viac

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Je tu pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Podáva pomocnú ruku deťom, mladým, seniorom, zdravotne postihnutým, rodinám. Tým, ktorí sa ocitli v osobitnej životnej situácii, v ktorej potrebujú pomoc a podporu nás ostatných. Zbierka je zameraná na trvanlivé potraviny. Môžete však prispieť aj drogériovým tovarom, ale aj prostriedkami osobnej hygieny. Tovar, ktorý zakúpite za účelom charitatívnej pomoci, pomôže ľuďom v núdzi.

Podporiť nás môžete aj finančne.
Účet: 584759183/7500 ČSOB, a.s.


Viac

Partner Potravinovej zbierky

Uniliver

Unilever pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov a pomáha napĺňať každodenné potreby ľudí v oblasti výživy, hygieny a osobnej starostlivosti prostredníctvom svojich značiek. Ako partner projektu bude prispievať v termíne 28.10. do 21.11.2015 z každého predaného výrobku značiek Rama, Hellmann’s, Knorr, Dove, Signal, Axe, Radox, Rexona, Timotei, Cif a mnoho ďalších sumou 0,03 € do Potravinovej zbierky.

Viac

Príbehy pomoci

Spisska katolícka charita

Spišská katolícka charita pomáha potravinami zo zbierky TESCO opusteným matkám v núdzi a samoživiteľkám v okolí Spišskej Novej Vsi počas celého roka. Balíčky trvanlivých potravín, drogérie a hygienických potrieb uľahčujú život ženám, ktoré sa denne stretávajú s nedostatkom potravín pre seba a svoje deti. V spišskom regióne je sociálnych prípadov naozaj veľa, preto núdzni ocenia naozaj každú formu nezištnej pomoci charity a jej partnerov. Potravinová pomoc je v súčasnosti dostupná v pobočke Spišskej katolíckej charity na Koceľovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Keďže väčšina žien potrebuje podporu pre svoje rodiny počas celého roka, Spišská katolícka charota sa im ju snaží rozdávať priebežne a počas čo najdlhšieho obdobia.


Sklad solidarity

V Sklade solidarity (Bratislava Petržalka) robili pani Milada a Dáša z vyzbieraných potravín balíčky, ktoré ďalej darovali ľuďom v núdzi. Medzi obdarovanými boli aj viacpočetné rodiny s deťmi, ktoré okrem balíčkov z trvanlivých potravín, dostali aj ovocie a mliečne výrobky získané zo zbierky. Sklad solidarity otvorila Slovenská katolícka charita v októbri 2010, pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Jej cieľom je pomáhať núdznym postaviť sa znovu na vlastné nohy, a tým bojovať za elimináciu chudoby a jej dosahov. Do dnešného dňa využilo možnosť výberu z oblečenia, ale i z potrieb do domácnosti viac ako 30 ľudí. Sklad sa rozšíril o elektronické príslušenstvo, šatstvo či malý nábytok vďaka nezištnej solidarite 56 darcov.


Domov

V Domove Sv. Jána z Boha (Bratislava) zabezpečili darované potraviny plynulý chod vývarovne počas ťažkého zimného obdobia. Domov sv. Jána z Boha má kapacitu takmer sto miest a slúži ako denný stacionár ľuďom v núdzi a bez domova, ktorí sa tu môžu v pokoji za drobnú úhradu najesť, opra si šatstvo, prevziať nové oblečenie, oholiť sa či ostrihať.

Otázky a odpovede


Čo je Tesco potravinová zbierka?

Od 16. do 21. novembra sa v 78 Tesco prevádzkach na Slovensku uskutoční tretí ročník potravinovej zbierky, a to v spolupráci s organizáciami Depaul Slovensko, Evanjelickou diakonou, Slovenskou katolíckou charitou a Potravinovou bankou Slovenska. Zákazníci budú mať možnosť darovať rôzne potraviny, ale aj tovar z drogérie, ktoré následne poputujú do rôznych zariadení pre ľudí v núdzi na celom Slovensku. Pomoc všetkých dobrých ľudí znásobí Tesco ďalšími 20 % z vyzbieranej sumy na podporu dobrých vecí okolo nás. Spoločnosť Unilever bude prispievať od 28.októbra do 21.novembra 2015 sumou 0,03 € z každého predaného výrobku.

Bude možné prispieť len potravinami?

Vhodné je darovať trvanlivé potraviny, hygienické potreby, a to od múky, konzerv, oleja, čaju, cestovín, ryže, pracích práškov, či rôzne prostriedky osobnej hygieny. Po minulé roky dokázali dobrovoľníci, ktorí počas zbierky pomáhajú navariť z vyzbieraného tovaru obedy v krízových centrách pre matky s deťmi, či polievku pre ľudí bez domova. Zbierka tiež pomohla podporiť chudobné a mnohopočetné rodiny na Slovensku. Podporiť môžete charitatívne organizácie aj finančne. Informácie nájdete priamo na ich webových stránkach.

Ktoré Tesco obchody budú do zbierky zapojené?

Postupne rozširujeme počet predajní zapojených do potravinovej zbierky a po minuloročných 67 sa do tretieho ročníka zapojí už 78 prevádzok na celom Slovensku. Zbierka prebieha prevažne na našich veľkých predajniach – hypermarketoch.

Kto dostane darované potraviny?

Zbierku organizujeme v spolupráci s organizáciou Depaul Slovensko, Evanjelickou diakoniou, Slovenskou katolíckou charitou a s Potravinovou bankou Slovenska. Darovaný tovar zo všetkých našich obchodoch denne poputuje do nízkoprahových zariadení pre ľudí bez domova, ľudí v núdzi, sociálne slabších, či opustené matky s deťmi, ktoré prevádzkujú naši partneri.

Prečo sa takáto zbierka nekoná celý rok?

Realizácia takejto zbierky je veľmi náročná, a to z každej stránky. Personálne, priestorové, logistické, ale aj finančné zabezpečenie je natoľko zložité, že je zbierku možné vykonávať len na krátke obdobie počas roka.

Ide iba o celoslovenský projekt alebo sa táto zbierka realizuje aj v zahraničí?

Prvý raz sa potravinová zbierka realizovala v Anglicku, a to v decembri 2012. Postupne sa zbierka dostala aj do ďalších európskych krajín, kde Tesco pôsobí, pričom práve rok 2013 bol tým, v ktorom sa zbierka uskutočnila na celoeurópskej úrovni. Všade prebiehala v približne rovnakom čase (november – december). Pomohli sme v Anglicku, Írsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a, samozrejme, aj na Slovensku. Rovnako je tomu aj tento rok.

Tesco prispeje 20 %. Čo to znamená?

Všetky vyzbierané potraviny, ale aj tovar z drogérie bude evidovaný prostredníctvom nášho pokladničného systému, vďaka čomu vieme určiť presnú hodnotu darovaného tovaru. Po skončení celej zbierky venuje Tesco ďalších 20 % z tejto sumy organizácii Depaul Slovensko, Evanjelickej diakonii, Slovenskej katolíckej charite a Potravinovej banke Slovenska.

Prečo Tesco nedaruje charite aj potraviny po záruke?

Platná legislatíva na Slovensku neumožňuje obchodníkom darovať potraviny po uplytnutí dátumu minimálnej trvanlivosti. V prípade zmeny tejto legislatívy by mohla vzniknúť možnosť na darovanie trvanlivých potravín, napríklad cestovín a cukru, pri ktorých nevzniká zdravotné riziko ani po uplynutí minimálnej lehoty trvanlivosti. Darovanie by tiež bolo možné v prípade pultových výrobkov, medzi ktoré patria napríklad aj suché salámy – tie zákon prikazuje zlikvidovať do 48 hodín od načatia, hoci podľa originálnej lehoty spotreby uvedenej na balení je výrobok vyhovujúci ešte celý mesiac.

Minulé zbierky


Potravinová zbierka 2014

V roku 2014 sa do zbierky zapojilo 67 prevádzok Tesca, vyzbieralo sa 48 ton tovaru v celkovej hodnote 68-tisíc eur. Vďaka tomu sme odovzdali dostatok potravín na prípravu neuveriteľných 109-tisíc porcií teplého jedla. Spoločnosť Tesco následne prispelo sumou 13 600 €  a spoločnosť Unilever darovala z predaja svojich výrobkov vyše 16 000 €, ktoré boli do posledného centa rozdelené medzi charitatívne organizácie.

Potravinová zbierka video

Potravinová zbierka 2013

1.ročník Potravinovej zbierky začal v roku 2013. V termíne od 14.-20.novembra 2013 v 28 Tesco obchodoch po celom Slovensku ste darovali 19 ton potravín a drogérie v celkovej hodnote 26 900 €. Vďaka tomu sme pomohli pripraviť až 44 000 porcií teplého jedla. Spoločnosť Tesco následne prispelo sumou 5 380 €, ktoré boli rozdelené medzi charitatívne organizácie.

Potravinová zbierka video