Nadácia | Tesco

Banner

Snažíme sa aj za dverami
našich predajní

#

Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho – hlavnou úlohou obchodníka je predsa predávať tovar. Iste, ale najdôležitejším článkom v tomto procese pre nás boli a vždy budú ľudia – naši zákazníci, zamestnanci a dodávatelia po celom Slovensku.

Preto sa usilujeme pracovať s ohľadom na životné prostredie v každom regióne, v ktorom pôsobíme, a zároveň prispievať k jeho rozvoju.

Naše aktivity sa sústreďujú najmä na zníženie vplyvu nášho podnikania na životné prostredie, rozvoj zdravého životného štýlu, budovanie férových vzťahov s dodávateľmi a na pomoc miestnym komunitám prostredníctvom Nadačného fondu Tesco.

Naše pôsobenie má však nielen lokálny, ale aj globálny význam. Sme druhým najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku a kazdorocne vytvárame nové pracovné miesta, navyše dlhodobo spolupracujeme so slovenskými dodávateľmi a stávame sa tak priamym prispievateľom do štátneho rozpočtu.


Nadácia Tesco

Kto sme

Nadácia Tesco je zameraná na dlhodobú a systematickú podporu neziskového sektoru zo strany spoločnosti Tesco Stores SR, a.s.

Pomoc je zameraná nie len na neziskové, ale aj na príspevkové organizácie, a to už od vstupu spoločnosti na slovenský trh v roku 1996.

Za tie roky sme spoločne vytvorili mnoho projektov, za všetky môžeme spomenúť napríklad vianočnú zbierku Pomôžte s nami alebo projekt Tesco Charita roka.

Nový rozmer našej práci dal neinvestičný Fond Tesco, predchodca Nadácie Tesco. Nadácia všetky jeho aktivity prevzala a zároveň poskytla možnosti na tvorbu nových. O tom, že to myslíme vážne, svedčí aj zloženie členov správnej rady, ktorí sú zároveň členmi najužšieho vedenia spoločnosti Tesco.


Naše poslanie

Robíme to, na čom záleží, lepšie a spolu.

Spoločnými silami môžeme pomôcť viac ako každý sám za seba. Spoločne podporujme užitočné projekty, zdravý životný štýl a vzdelávanie detí a mládeže.

Sme tu, aby sme pomohli tam, kde je naša pomoc potrebná.
Sme tu, aby sme podporili dobrú myšlienku pre dobrú vec.
Sme tu, aby sme v pravej chvíli podali pomocnú ruku.


Naše hodnoty

Správame sa k ostatným tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. Využívame naše sily pre dobrú vec.


Naša stratégia

Nadácia Tesco má záväzok podnikať zodpovedným spôsobom voči komunitám a zúročiť bohaté skúsenosti v oblasti filantropie. Keďže každá pomoc má svoje pravidlá, rozhodli sme sa pomáhať v týchto oblastiach:

  1. zdravie a zdravý životný štýl,
  2. voľný čas mládeže, výchova a vzdelávanie,
  1. sociálna a zdravotná starostlivosť,
  2. ochrana životného prostredia.

História

Nadácia Tesco vznikla 16.12.2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco. Nadácia prevzala všetky aktivity svojho predchodcu a zároveň poskytla možnosti pre tvorbu nových. Že to myslíme vážne, o tom svedčí aj zloženie členov správnej rady, ktorí sú zároveň členmi najužšieho vedenia spoločnosti Tesco.

Nadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo a zároveň nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci. Zameriava sa predovšetkým na podporu neziskových organizácií, ktoré pôsobia v oblasti výchovy a vzdelávania alebo sa špecializujú na rozvíjanie voľno-časových aktivít detí a mládeže. Dôležitou súčasťou činnosti nadácie je podpora zdravého životného štýlu.

Nadácia Tesco vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál ako samotnej firmy, tak zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov a v neposlednej miere aj zákazníkov.

Pod hlavičkou Nadácie Tesco prebieha jej hlavný projekt Tesco Beh pre život zameraný na zdravý životný štýl, z ktorého výťažok získavaný na štartovnom a daroch putuje pre vybranú nadáciu.

Forme sociálneho marketingu sa Nadácia Tesco venuje od začiatku svojho vzniku, keďže je to veľmi účinná forma ako komunikovať urgentnú potrebu pomáhať a zasiahnuť novú skupinu darcov, nadviazať nové partnerstvá alebo upevniť tie existujúce a v neposlednom rade pomôcť získať peniaze na reálnu pomoc.

Nemenej významný projektom je aj Potravinová zbierka, ktorú pod hlavičkou Nadácie Tesco organizujeme od januára 2013.

Dôležitou súčasťou medzi aktivitami nadácie sú grantové konania, do ktorých sa môžu zapojiť všetky neziskové organizácie spĺňajúce podmienky pridelenia finančného grantu. Transparentnosť výberu zabezpečí výberová komisia.

Nadácia ďalej zastrešuje charitatívne aktivity ako sú charitatívne zbierky, dary miestnym neziskovým organizáciám pri príležitosti otvorenia nového obchodu, zber obnoseného šatstva a jeho venovanie tým, ktorí ho potrebujú najviac.

Orgány

Predseda správnej rady
Martin Kuruc

Členovia správnej rady
Erik Šiatkovský
Marek Král
Andrej Križan
Miroslava Rychtárechová
Katarína Tokárová

Členovia dozornej rady
Branislav Vančo
Jana Rafajová
Zuzana Lukačovičová

Správca nadácie
Zuzana Lošáková

Výročné správy

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-008055
Priebežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-008055
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111

Výročné správy Nadácie Tesco

Výročná správa 2015
Výročná správa 2014
Výročná správa 2013
Výročná správa 2012
Výročná správa 2011


Výročné správy Fondu Tesco, n.f. – predchodca Nadácie Tesco

Výročná správa 2010
Výročná správa 2009

Kontakty

Nadácia Tesco
Zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom 203/Na-2002/976
Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
IČO: 42184126
DIČ: 2023190169

Korešpondenčná adresa
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

Bankové spojenie:
Slovenská Sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu nadácie: 50 380 355 86 / 0900
IBAN: SK5309000000005038035586

Číslo účtu zbierky: 5068520419 / 0900
IBAN: SK5509000000005068520419

e-mail: info@nadaciatesco.sk

Aktuálne projekty

#

Detská atletika

Deti si zaslúžia podporu, či už športujú na amatérskej alebo profesionálnej úrovni. Vďaka projektu Detská atletika získajú základné školy, športové kluby a atletické oddiely nové tréningové vybavenie. Cieľom trojročného projektu Nadácie Tesco a Slovenského atletického zväzu je nákup športových pomôcok, na ktoré prispejeme každý rok sumou 80 000 €. Doposiaľ bolo v rámci projektu podporených viac ako 60 základných škôl a športových klubov z celého Slovenska. Viac o novom projekte sa dozviete na:

www.tesco.sk/tesco-sr/detska-atletika →

#

Vy rozhodujete, my pomáhame

Vďaka tomuto programu dokážeme spolu veľa vecí zmeniť k lepšiemu – už na jar totiž finančne podporíme množstvo komunitných projektov v celkovej sume 100 000 eur, čím priemernú čiastku, ktorú sme za rok vyzbierali na Tesco Behu pre život zdvojnásobíme. Ako názov napovedá, o tom, aké projekty podporíme nerozhodne naša spoločnosť, ale vy, naši zákazníci. Je na vás, či vyberiete projekt, v ktorom si budete môcť možno aj s celou rodinou niekde vo vašom okolí zašportovať alebo sa rozhodnete podporiť iný typ pomoci, škála projektov bude určite veľmi pestrá.Viac o novom projekte sa dozviete na:

www.tesco.sk/pomahame →

#

Grantový program pre kolegov

Nadácia Tesco vyhlásila 1. ročník zamestnaneckého grantového programu s názvom Kolegovia pre dobrú vec. Ak ste chceli vylepšiť detské ihrisko vo vašej komunite, či podporiť športové aktivity detí v škôlke, mohli ste sa zapojiť tak, že ste oslovili vhodnú mimovládnu organizáciu, mesto, škôlku či inú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu a prihlásili ste s ňou projekt do grantového programu.

Výsledky nájdete TU.


#

Potravinová zbierka

Pomocou Tesco Potravinovej zbierky sa snažíme prostredníctvom potravín poskytnúť pomoc ľuďom v núdzi, a to v rámci celého Slovenska. Z vyzbieraných potravín sa nám podarilo navariť obrovské množstvo porcií teplého jedla. Viac o Tesco Potravinovej zbierke nájdete na stránke:

www.tesco.sk/tesco-v-sr/potravinova-zbierka →

Aktuálne projekty

Otváranie nových Tesco obchodov

Pri každom otvorení novej prevádzky Tesco kontaktujeme neziskovú organizáciu pôsobiacu v danej lokalite a darujeme jej šek so sumou na podporu jej aktivít.


Aktuálne projekty

Charitatívne zbierky

Celoročne sa snažíme pomáhať rôznym neziskovým organizáciám pri organizovaní veľkých charitatívnych zbierok.


Aktuálne projekty

Vitafit kútiky

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme v troch mestách na Slovensku otvorili hravé a zdravé kútiky pre deti, v ktorých sa naučia, ako sa správne stravovať a prečo sú niektoré potraviny zdravšie než iné.

Ukončené projekty


Tesco Beh pre život

#
Viete, že sme počas podujatí Tesco Beh pre život za 8 rokov vyzbierali 436 983 eur vďaka 87 487 účastníkom? Naše veľké poďakovanie v mene Nadácie Tesco a spoločnosti Tesco patrí vám všetkým za zanietenie, participáciu, spoluprácu a podporu, ktorú ste tomuto športovo-charitatívnemu podujatiu za dlhé roky venovali a ktorého ste sa aktívne zúčastňovali. Nastal čas pre zmenu, a preto veríme, že s rovnakým nadšením podporíte a zapojíte sa aj do nového programu Detská atletika.

Ďakujeme.


Ďakujeme za Vianoce

Ďakujeme za VianoceV spolupráci s Komunitnou nadáciou Bratislava sme hypermarkete Tesco Extra Bratislava Petržalka uskutočnili projekt, vďaka ktorému si 229 detí z krízových centier a zainteresovaných združení a 49 hospitalizovaných detí našlo na Vianoce 2012 pod stromčekom svoj vysnívaný darček.

Grantový program Tesco pre zdravšie mestá

Grantový program Tesco pre zdravšie mestáCieľom programu je pomôcť životnému prostrediu v mestách s dôrazom na aktívne zapojenie komunity pri realizácii projektu a trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia. Grantový program vychádza z plánu zodpovedného susedstva, v ktorom je skĺbená ochrana životného prostredia, zdravý životný štýl, zapojenie komunity a podpora neziskových organizácií.

Za päť ročníkov fungovania tohto grantu sme medzi 86 schválených projektov prerozdelili 218 704,18 €.

Grantový program Aby všetky deti mali šancu

Grantový program Aby všetky deti mali šancuNadácia Tesco s podporou Procter & Gamble vyhlásili v roku 2011 výzvu na predkladanie projektov pre organizácie, ktoré sa venujú mentálne a telesne postihnutým deťom a mládeži. Cieľom grantového programu bolo zlepšenie kvality života detí a mládeže s mentálnym a telesným postihnutím, ktorí nemajú rovnakú štartovaciu čiaru ako iné zdravé deti. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa bola podpora variability sociálnych služieb, inštitucionálna podpora zariadení a organizácií.

Z 298 prijatých žiadostí bolo schválených 27 projektov, medzi ktoré sme prerozdelili sumu 82 454,02 €.

Korčuľovanie pre život

Korčuľovanie pre životZimnou verziou obľúbenej série športovo-charitatívnych Behov pre život bolo premiérovo 28. januára 2012 v Bratislave aj Korčuľovanie pre život. Každý účastník získal unikátny šál s logom akcie. Korčuľovalo sa za hudobného sprievodu a po skončení korčuľovania boli pre účastníkov pripravené teplý čaj a punč. Patrónom Korčuľovania pre život sa stal Michal Hudec, hokejista HC Slovan. Počas akcie sa podarilo vyzbierať 2 263 € a výťažok všetkých vyzbieraných peňazí putoval na konto Nadácie Výskum rakoviny.

Sociálny marketing

Počas 4 rokov fungovania Nadácie Tesco a neziskového Fondu Tesco sme v rámci sociálneho marketingu spolupracovali s firmami ako Unilever, Procter and Gamble, Danone a Colgate-Palmolive. Zákazníci tak v rámci nákupu vybraných značiek v obchodnej sieti Tesco prispeli 0,03 € za každý predaný výrobok. Spolu sa nám takto podarilo vyzbierať vyše 282 000 €, za ktoré sme v spolupráci s Unicefom zakúpili vakcíny proti 6 smrteľným chorobám do Ázie, podporili grantové programy, spolu s Tatranským okrášľovacím spolkom vybudovali náučný chodník a pomohli Nadácii Výskum rakoviny.