Diskontná cena | Tesco

Diskontna cena

Garancia diskontnej ceny

#

Na ktoré výrobky platí Garancia diskontnej ceny a Garancia vrátenia peňažného rozdielu?

Platí na sortiment v obchodoch Tesco, ktorý je v predajni označený logom „Diskontná cena. Garancia!“. Cenový rozdiel bude zákazníkovi vrátený pod podmienkou, že porovnávaný výrobok zakúpený v určenej predajni Tesco je úplne identický s výrobkom dostupným v kamenných predajniach konkurencie (musí sa zhodovať EAN kód).

Aby boli vaše nákupy u nás vždy najvýhodnejšie, pravidelne kontrolujeme konkurenčné ceny výrobkov, ktoré u nás nakupujete najčastejšie, v ostatných maloobchodných reťazcoch.

#

Za konkurenciu nepovažujeme:

veľkoobchody, predajne cash&carry (napríklad Metro), internetové obchody, bazáre, trhoviská, predajne výrobcov a aukcie.

Lehota na podanie žiadosti o vrátenie peňazí:

Žiadosť o vrátenie rozdielu kúpnej ceny na položku označenú znakom „Diskontná cena. Garancia!“ musí byť podaná najneskôr do 15 dní od nákupu tovaru (pätnásťdňová lehota začína plynúť dňom zakúpenia výrobku u konkurencie), a to osobne v ktorejkoľvek predajni Tesco. Kúpu je potrebné dokladovať predložením kópie daňového dokladu, napríklad účtenkou od konkurencie a účtenkou Tesco.

Ako dlho trvá posúdenie žiadosti?

2 pracovné dni (zákazník bude následne kontaktovaný telefonicky).

Ďalšie podmienky platnosti Garancie vrátenia peňazí:

  1. Garancia diskontnej ceny neplatí pri reklamných a zľavových akciách konkurentov a pri výpredajoch,
  2. Garancia diskontnej ceny neplatí pre obchodné formáty Tesco Expres, pre čerpacie stanice a službu Tesco potraviny domov,
  3. Garancia diskontnej ceny platí pre identické výrobky. Identický výrobok pre nás znamená, že jeho EAN kód sa musí zhodovať s porovnávaným produktom,
  4. Garancia diskontnej ceny sa nevzťahuje na ceny, ktoré platia iba pre osobitný okruh zákazníkov (zľavové kupóny, klubové karty),
  5. Garancia diskontnej ceny neplatí, ak je tovar ponúkaný za nižšiu cenu, ako je naša nákupná cena tovaru,
  6. vyhradzujeme si právo obmedziť predaj výrobkov na zvyčajné množstvá dostupné našim zákazníkom a postupovať rovnako aj pri uplatnení Garancie diskontnej ceny.

Tesco si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá uplatnenia Garancie vrátenia peňazí na produkty s označením Garancia diskontnej ceny aj počas trvania tejto Garancie.
Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu akýchkoľvek cielene vynaložených nákladov (napríklad cestovných) spojených s uplatnením Garancie diskontnej ceny.